HU
Save To Shortlist
New Cars Pre-Owned explore meet us

Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy leírja a Ferrari S.p.A. („Társaság”) által a honlapon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelését az alkalmazandó jognak megfelelően.


SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

Az összegyűjtött személyes adatok a következők:

  • egy adott szolgáltatás igénybevételénél megadott személyes adatok (például név és elérhetőségek);
  • böngészési adatok (pl. IP-cím, hely - ország - információk a webhelyen a felhasználó által látogatott oldalakról, látogatási idő a weboldalon, navigációs idő az egyes oldalakon, kattintási elemzés. Míg a Társaság nem gyűjti össze ezeket az információkat annak érdekében, hogy összekapcsolja azt bizonyos felhasználókkal, addig lehetséges azonosítani ezeket a felhasználókat közvetlenül az információ segítségével, vagy más összegyűjtött információk felhasználásával);
  • cookie-k (vagyis a kis számítógépes fájlokat, amelyeket a látogatott weboldalak a felhasználó számítógépére küldhetnek és regisztrálhatnak, majd újra elküldhetik azokat a webhelyeket, amikor a felhasználó újra meglátogatja őket. A részletekért olvassa el a weboldal cookie-házirendjét).

A FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS MÓDJA

Az összegyűjtött személyes adatokat („Adatok”) a következő célokra lehet felhasználni:

a) egy adott felhasználói kérés végrehajtása vagy a kért szolgáltatás nyújtása során („Szolgáltatás”);

b) lehetővé téve a Társaság számára, hogy a vállalati termékek és szolgáltatások minőségével kapcsolatos ügyfélelégedettségi felméréseket végezzen („Ügyfél-elégedettség”) a Társaság jogos érdeke szerint;

c) az Ön kifejezett hozzájárulása mellett, kereskedelmi kommunikáció küldésére, valamint a vállalat termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos reklámok küldésére, vagy piaci kutatások elvégzésében („Marketing”);

d) kifejezett beleegyezése alapján viselkedésének, szokásainak és fogyasztási hajlandóságának elemzésére, a Társaság által nyújtott termékek és szolgáltatások fejlesztésére, az elvárások kielégítésének érdekében;

e) az Ön kifejezett beleegyezésével az Adatok közlésére a Ferrari NV által közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött vállalatokkal és / vagy a Ferrari SpA-val („Ferrari Group Companies”) csatlakozó vállalatokkal, amelyek kereskedelmi kommunikációt, valamint a termékeik és szolgáltatásaik reklámozását feldolgozzák, vagy piackutatásokat végeznek („Marketing Ferrari Group Companies”);

f) a vállalati weboldalak felhasználói élményének javítása.

Az adatok feldolgozhatók nyomtatott formában, automatizált vagy elektronikus úton, beleértve a postai vagy e-mail, telefonos (pl. Automatikus telefonhívások, SMS, MMS), fax és egyéb eszközöket (pl. Webhelyek, mobilalkalmazások).


AZ ADATOK BEGYŰJTÉSE

Az adatokat természetes személyek és / vagy jogi személyek dolgozhatják fel, akik a Társaság nevében eljárnak, az EU tagállamaiban vagy az EU-n kívüli országokban meghatározott szerződéses kötelezettségek alapján.

Az harmadik fél részére közölhetők a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, a közhatóságok megbízásainak végrehajtása vagy a társaság jogainak gyakorlása érdekében.

SZEMÉLYES ADATOK ÁTVITELE AZ EGT-BŐL

A Társaság szerződéses kapcsolataiban az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban is átadhatja az Adatokat, beleértve azokat is, amelyek a Társaság nevében eljáró szervezetek által kezelt adatbázisokban tárolhatók. Az adatkezelés és az adatfeldolgozás a feldolgozás céljához köthető, és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint történik. Amennyiben az adatok az EGT-n kívül kerülnek átadásra, a Társaság minden olyan megfelelő szerződéses intézkedést alkalmaz, amely biztosítja az adatok megfelelő védelmét, beleértve - többek között - az EU Bizottság által elfogadott szerződéses záradékokon alapuló megállapodásokat, amelyek a személyes adatok átadására irányulnak.


HARMADIK FÉL WEBOLDALAIRA MUTATÓ LINKEK

A harmadik felek honlapjain elérhető weboldalak a harmadik fél felelőssége alá tartoznak.
A Társaság visszautasítja a harmadik felek weboldalaira vonatkozó kérésekkel és / vagy személyes adatok nyújtásával kapcsolatos minden felelősséget.

ELLENŐRZŐ ÉS ADATVÉDELMI HATÓSÁG

Az ellenörző szervezet a Ferrari S.p.A., bejegyzett iroda Via Emilia Est, N. 1163, Modena, Italy.
Panasszal az Adatvédelmi Hatóságnál lehet élni: privacy@ferrari.com.


ADATMEGŐRZÉS

A Szolgáltatás és a Vevői elégedettség biztosítása érdekében feldolgozott adatokat a Társaság ezen célok teljesítéséhez szükséges ideig tárolhatja. A Társaság azonban hosszabb ideig is tárolhatja ezeket az adatokat, ameddig szükségesek, hogy megvédjék a Társaság érdekeit a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos potenciális felelősséggel kapcsolatban. A Marketing és Arculat céljából feldolgozott adatokat a Társaság a beleegyezés visszavonásától kezdve addig tartja meg, amíg a hozzájárulást meg nem tagadják. A beleegyezés visszavonása után az adatok már nem használhatók fel ezekre a célokra, bár a Társaság továbbra is megtarthatja azokat, különösen akkor, ha a vállalat érdekei az ilyen feldolgozással kapcsolatos érdekek védelméhez szükségesek, kivéve, ha az illetékes felügyeleti hatóság e tekintetben további tisztázást nyújt. Az Adatfeldolgozás a weboldalak felhasználói élményének javítása érdekében a Vállalati Cookie-házirendben megjelölt időszakokban kerül megőrzésre.


AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintettek a következő jogokat gyakorolhatják:

  1. a hozzáférés joga azt jelenti, hogy joga van a Társasággal szemben, hogy az Ön adatait feldolgozzák, és adott esetben hozzáférhessenek hozzájuk;
  2. a helyesbítéshez és a törlési joghoz való jog azt a jogot jelenti, hogy jogszerű kérelem esetében lehetővé teszi a pontatlan és/vagy hiányos adatok helyesbítését;
  3. a feldolgozás korlátozására való jog az a jog, amelynek értelmében a kérelem jogszerűsítése esetén kérheti a feldolgozás felfüggesztését;
  4. az adatátvitelhez való jog azt a jogot jelenti, hogy strukturált formátumú, közönséges és olvasható adatokat gyűjtsön, valamint az adatok átadásának jogát más vezérlőkhöz;
  5. a kifogásolási jog azt jelenti, hogy joga van az adatok feldolgozása ellen, ha a kérelem jogszerű, ideértve azt az esetet is, ha az adatokat marketing tevékenység, illetve profil céljából felhasználják;
  6. jog a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtására, az adatok jogellenes feldolgozása esetén.

Az érintett az említett jogokat következő címre írva gyakorolhatja: Ferrari S.p.A., via Abetone Inferiore 4, Maranello (MO), Italy or at privacy@ferrari.com.


MÓDOSÍTÁSOK

Az Adatvédelmi Szabályzat hatályba lépett 24/05/2018.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy részben vagy egészben módosítsa az Adatvédelmi Szabályzatot, vagy egyszerűen csak frissítse annak tartalmát (például az alkalmazandó jogszabályok változása következtében). A Társaság közzéteszi a frissítéseket ezen a honlapon.